Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Ανακύκλωση είναι όλα, μην αμφιβάλλεις.Το βιβλίο είναι:

ΠΟΙΗΜΑΤΑ - Γιάννης Τσίγκρας

Εκδόσεις ΕΝΔΥΜΙΩΝ (Μάρτης του 2018) τηλ. για να βρείτε το βιβλίο: 210 8223067
Ανακύκλωση είναι όλα, μην αμφιβάλλεις.